Tagged: Salut

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna „Europa”

Schemat i opis techniczny pierwszej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej „Europa”.