Młodzi rozgoryczeni

O Pięknych, dwudziestoletnich Marka Hłaski.