151. Юрию Алексеевичу слава

Jurij Aleksiejewicz Gagarin

108 minut, których ludzkość nigdy nie zapomni.

Bartek Biedrzycki

Autor książek, komiksów, podcastów i papierowych modeli.