145. Mieszkam w wysokiej wieży

Drugi darmowy papierowy model – tym razem architektoniczny.