47. Przemijamy

O przemijaniu krajobrazu na przykładzie mostu drogowego w Konstancinie.