Baza orbitalna Ałmaz 3 + Sojuz 24 – darmowy model

Ałmaz 3 – darmowy model radzieckiej stacji kosmicznej