Baza orbitalna Salut 4 + Sojuz 18 – darmowy model

Salut 4 – drugi z darmowych modeli radziecki baz orbitalnych