Baza orbitalna Salut 1 + Sojuz 11 – darmowy model

Salut 1 – pierwszy z serii darmowych modeli radziecki baz orbitalnych