Rozkosze szukania sensu komiksu

Czyli z hezytacją podana supozycja interpretacji.