Nie tylko Murakami

Kilka uwag o zawartości świetnej japońskiej antologii Tydzień świętego mozołu.