36. Proście, a będziecie prości

O widowiskowo odpadających w czasie jazdy kołach, pechu, filmie i obrazie z Batmanem.