PKD: Drzwiczki

Tłumaczenie opowiadania Philipa K. Dicka “Beyond the door”.