52. W otchłani Woro

Co robić w niedzielę? Pracować. Pracować. Pracować.