Z dyktafonem wśród zwierząt 8

Krótko z Festiwalu Komiksowa Warszawa 2015. Bardzo krótko.