Wizja antologii idealnej

Mikro-wywiad z Maciejem Pałką, rysownikiem, brodaczem i ojcem.