Witajcie w PRL-u!

Pokrótce o całej serii „Marzi” z okazja wydania trzeciego tomu w Polsce.