Stacja kolejowa Ponikiew – darmowy model

Model nieistniejącej stacji kolejowej w skali 1:450