“Fenix Antologia” – reaktywacja

Premiera nowego-starego pisma literackiego o fantastyce.