64. Słowo na niedzielę

O pośmiewisku z Thorgala i bardzo poważnej antologii komiksowej.