4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz

Pierwsze zdjęcia nowego Kolektywu