Ostateczny krach Sympozjum Komiksologii

Krótkie i gorzkie uwagi o staczaniu się cennej inicjatywy, jaką mogłoby być Sympozjum Komiksologiczne.