80. Nadal nie lubię Norauto

O tym, że w Norauto kradną czynnik chłodzący z klimatyzacji.