Generacja TM-Semic – Weapon X

Życie, śmierć i zmartwychwstanie Logana.