I stworzył Crumb komiks. I widział, że dobrze.

Pierwotnie opublikowany w tygodniku Kultura Liberalna Robert Crumb, amerykański twórca...