Zanik ideowości zinowej

Pierwotnie opublikowany w tygodniku Kultura Liberalna W najnowszym numerze kwartalnika...