Lewy z konewy

Lewy, lewy! Lewy, to jest cały fandom „polskiego futbolu”.