Misja Sojuz-Apollo – darmowy model

Darmowy model amerykańsko-radzieckiej misji załogowej Sojuz-Apollo.