65. Pocztówka z Bug City

Krótka notka z ilustracjami pewnej postaci, jako żywo jak z Bug City.