13. słowo na niedzielę

Czy to, co my tu wypisujemy, my w sensie my...